AktualityGaléria

Linky:

SZĽH

MHC Martin

HK32 Liptovský Mikuláš

HK Slovan Gelnica

HKM Rimavská Sobota

MHK SabinovAktuality

5.kolo 2.hok.ligy- HK Rimavská Sobota - MšK HVIEZDA - 0 : 5 kontumačne/predbežne/

24.10.2012

Dňa 20.10.2012 vycestovali hráči Mšk Hviezda za svojom súperom do Rimavskej Soboty,kde o 17,00 hod. sa mal odohrať majstrovský zápas 5.kola 2.hokej.ligy.Usporiadateľom sa však pokazila rolba a stretnutie sa tak na pokyn hlavného rozhodcu ani nezačalo pre nespôsobilosť plochy.

V zmysle súťažného poriadku SZĽH by toto stretnutie mala vyhrať MšK HVIEZDA 5:0 kontumačne.Tento výsledok však musí potvrdiť Rada  LiKo 2 LS , ktorá bude zasadať 25.10.2012 / štvrtok / Rada Liko 2 LS si vyžiadala k prerokovaniu stanoviská obidvoch klubov.

Vyjadrenie MšK Hviezda  zaslané na SZĽH: 

                                                               SZĽH

                                                                                                         Rada LiKo 2 LS 

 

                                                                                                      V Dolnom Kubíne 23.10.2012   

 

 

Vec: Vyjadrenie k stretnutiu 2LS č.10135 HKM Rim. Sobota-MšK Hviezda D.Kubín . 

 

        Mužstvo MšK Hviezda D.Kubín sa dostavilo na uvedené stretnutie v určený deň, čas a na určené miesto tak ako je to uvedené v rozpise súťaží. S vycestovaním vznikli klubu MšK Hviezda D.Kubín  náklady vo výške cca. 1.000,- Eur / doprava, strava, cestovné, mzdové náklady /.

Na mieste stretnutia na zimnom štadióne v Rim. Sobote  mužstvo na pokyn hlavného rozhodcu stretnutia čakalo do 17,30 hod , kedy hlavný rozhodca uznal ihrisko za nespôsobilé , nakoľko na štadióne nemali k dispozícií žiadne funkčné zariadenie na úpravu ľadovej plochy a stretnutie sa nezačalo.

         V záujme regulárnosti súťaže žiadame postupovať v zmysle SP SZĽH čl. 28 písmeno g, h . 

 

                                S pozdravom   

 

 

                                                                                            Ing.Lieskovan Peter

                                                                                            Prezident MšK Hviezda D.Kubín

                                                                                                     

Späť na aktuality

MŠK Hviezda
M.R.Štefanika 2270
026 01 Dolný Kubín

Emaily:
lieskovan@kajo-dk.sk
msszdk@stonline.sk