StanovyVedenie klubuLogo klubu

Linky:

SZĽH

MHC Martin

HK32 Liptovský Mikuláš

HK Slovan Gelnica

HKM Rimavská Sobota

MHK SabinovO klube

MŠK Hviezda je dobrovoľným združením občanov, cieľom združenia je pôsobiť v oblasti uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov ale aj širokej verejnosti v oblasti získavania a rozvoja pohybových a telesných zručností a schopností, upevňovania fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami, spoločensky vhodného spôsobu trávenia voľného času.

Škola korčuľovania na ľade pre deti, mládež i dospelých, bez ohľadu na ich korčuliarsku zdatnosť. Výuka prebieha obyčajne od októbra do marca. Účastníci kurzov môžu pokračovať v tréningoch hokejistov už ako členovia - aktívni športovci športového oddielu Kubínske medvede. V letných mesiacoch organizujeme školu in-line korčuľovania pre deti, mládež i dospelých. V oboch prípadoch prebieha výuka pod odborným dozorom trénerov.

Materským a základným školám poskytujeme podporu pri organizovaní výučby korčuľovania v rámci telesnej výchovy formou odborného dohľadu a metodického vedenia. Naši tréneri ochotne poradia a ich starostlivému oku neuniknú nadané deti, ktorým navrhnú ďaľšie smerovanie a rozvoj ich talentu.

Organizujeme Oravskú hokejovú miniligu pre žiakov základných škôl do 5. ročníka. Pravidelne sa zapájame do zmysluplných aktivít a športových podujatí, ako je Mikuláš na ľade, Valentín na ľade, Rozlúčka s ľadom.

MŠK Hviezda
M.R.Štefanika 2270
026 01 Dolný Kubín

Emaily:
lieskovan@kajo-dk.sk
msszdk@stonline.sk